• My SCHOOL
  Ξένες γλώσσες – Πληροφορική
  Παπανικολάου 119
  Πεύκα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57010
  Τηλ: 2310 676510
  Fax: 2310 676404

 • MENU
  Κλείσιμο

  Γαλλικά

  Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμμα Σπουδών της Γαλλικής Γλώσσας η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας στις μικρές τάξεις αποσκοπεί στα εξής:

  1. Ευαισθητοποίηση στην ύπαρξη άλλων γλωσσικών κωδίκων πέραν της μητρικής γλώσσας. Η ευαισθητοποίηση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη πνεύματος, ικανότητας και δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την αφύπνιση στην πολυγλωσσία, το γραμματισμό και την καλλιέργεια των αρχών της πολυπολιτισμικότητας ως μιας θετικής και επιθυμητής πραγματικότητας.

  2. Ευαισθητοποίηση και εξοικείωση με τους γλωσσικούς κώδικες της Γαλλικής Γλώσσας σε επίπεδο πρόσληψης/ κατανόησης, αναπαραγωγής και παραγωγής κυρίως προφορικού αλλά και γραπτού λόγου μέσω ποικίλων προσεγγίσεων και μεθόδων, ώστε σταδιακά οι μαθητές/τριες να οδηγηθούν στη συνειδητή εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας.

  3. Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφοράς απέναντι στη Γαλλική Γλώσσα και στο Γαλλικό Πολιτισμό.

  4. Συναισθηματική προσέγγιση της Γαλλικής Γλώσσας με στόχο την επικοινωνία και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής συνείδησης.

  5. Ανάπτυξη κινήτρων εκμάθησης της γλώσσας με γνώμονα την καλλιέργεια/ διαμόρφωση κριτικής σκέψης, φαντασιακής και λογικής ικανότητας, καθώς και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

  Τάξεις:

  Προπαρασκευαστικό τμήμα (Les Petits enfants)
  Τα παιδιά έρχονται σε πρώτη επαφή με τη Γαλλική Γλώσσα μέσα από το θεατρικό παιχνίδι και τη δραματοποίηση. Γνωρίζουν και σιγά σιγά μαθαίνουν τα γαλλικά παίζοντας με τις εικόνες, κάρτες, ακούγοντας τραγούδια, παραμύθια, κουκλοθέατρο, παιχνίδια.

  ΤΑΞΗ (Les Grands enfants)
  Ακολουθούμε τη μέθοδο Copains Copines 1 εναλλακτικά Génial 1 και τα παιδιά εισάγονται σταδιακά στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και, στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγοu καλύπτοντας θεματικές ενότητες που έχουν σχέση με την οικογένεια, το σχολείο κλπ.

  Τάξη Επίπεδο Α1
  (Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα.)
  Μέθοδος Copains Copines 2, ή Génial 2 παράλληλα με τη μέθοδο των εκδόσεων Nouvel Esprit Kosvogiannis Delf Α1.

  Στόχος μας είναι:
  α. να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις, που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.
  β. να μπορεί να συστηθεί, να ρωτήσει και να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία .
  γ. να μπορεί να συνδυαλαγεί με απλό τρόπο.

  Τάξη Επίπεδο Α2
  Μέθοδος A ton tour παράλληλα με τη μέθοδο εκδόσεων Nouvel Esprit Kosvogiannis Delf Α2.

  Στόχος μας είναι:
  α. Να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία).
  β. Να μπορεί να επικοινωνήσει σε απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας.
  γ. Να μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του.

  Τάξη Επίπεδο Β1
  Μέθοδος εκδόσεων Nouvel Esprit Kosvogiannis Delf Β1.

  Στόχος μας είναι:
  α. Να μπορεί να κατανοήσει ο μαθητής τα κύρια σημεία που του παρουσιάζονται με σαφήνεια και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο και που αφορούν θέματα που συναντώνται τακτικά στη δουλειά, στο σχολείο, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
  β. Να μπορεί να χειριστεί καταστάσεις που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια ενός ταξιδιού σε μια περιοχή όπου ομιλείται η γλώσσα.
  γ. Να μπορεί να παραγάγει απλό κείμενο σχετικό με θέματα που γνωρίζει η που τον αφορούν προσωπικά.
  δ. Να μπορεί να περιγράψει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δώσει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδια του.

  Τάξη Επίπεδο Β2
  Μέθοδος εκδόσεων Nouvel Esprit Kosvogiannis Delf Β2.

  Στόχος μας είναι:
  α. Να μπορεί ο μαθητής να κατανοήσει τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, τόσο για συγκεκριμένα, όσο και για αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά ζητήματα της ειδικότητας του.
  β. Να μπορεί να συνδιαλλαγεί με κάποια άνεση και αυθορμητισμό που καθιστούν δυνατή τη συνήθη επικοινωνία με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας χωρίς επιβάρυνση για κανένα από τα δύο μέρη.
  γ. Να μπορεί να παραγάγει σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να εξηγήσει μια άποψη πάνω σε ένα κεντρικό ζήτημα, δίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων επιλογών.